Фирмено обучение

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ


Корпоративното обучение има множество преимущества.
Тук ще посочим по-важните от тях:

  • Увеличаване контингента на потенциалните бизнес-партньори от чужбина
  • По-добро обслужване на клиентите
  • По-високо квалифицирани служители
  • Мотивация на персонала
  • Достъпно като ценаФирмено обучение в езикова школа Летера 99

За организациите в бизнес сектора езикова школа Летера 99 предлага корпоративно обучение. Обучението може да бъде както за начинаещи (например стандартен английски), така и бизнес ориентирано обучение. Занятията се провеждат на място в офисите на фирмата. Задължително изискване е да има осигурена достатъчно голяма зала. Графикът на провеждане на обучението е изцяло съобразен с изискванията на фирмата възложител. Фирменото обучение винаги е предшествано от входящ тест, целящ да разпредели служителите на групи спрямо нивото им на владеене на езика. Тестовете са разработени от нашите преподаватели и практиката показва, че определят максимално точно нуждите на всеки един служител. По време на корпоративното обучение има междини тестове, а след приключването му – финален тест. Всички курсисти, посещавали редовно занятията, получават сертификат**. Изготвяме подробен отчет за проведеното обучение, усвоения материал, присъствието на курсистите и участието им в часовете.

**Задължително условие за издаване на сертификат е обучаваният да е посетил минимум 80% от часовете.