Изпитите на Университета Кеймбридж за оценяване на английски език – Cambridge Assessment English, са престижни и се приемат от училища, университети, държавни организации и частни компании в цял свят.

Успешното представяне на изпит на Кеймбридж ви носи международно признат сертификат, който показва нивото ви на владеене на английски език.

Какво включва изпитът САЕ?

CAE се състои от 4 компонента:

Четене и употреба на езика: Продължава 1 час и 30 мин. и съдържа 56 въпроса. В тази част на изпита трябва да демонстрирате уменията си да се справяте с различни видове текст, като статии във вестници или списания, доклади, реклами, брошури, писма, съобщения и др. Този компонент проверява, също така колко добре владеете английската граматика и колко богат е речниковият Ви запас.

Писане: Разполагате с 1 час и 30 мин. за да напишете два кратки текста от по около 180 – 260 думи. От Вас се иска да демонстрирате, че можете да пишете стилово различни текстове, като например писма, доклади, есета, статии, предложения и др.

Слушане: За 40 минути трябва да отговорите на 30 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате уменията си да разбирате говорим английски в различни ситуации, като например речи, презентации, интервюта, дискусии и радиопредавания.

Говорене: Тази компонента на изпита е с продължителност до 15 минути. В тази част на изпита, Вие ще се явите заедно с още един или двама други кандидати. От Вас се изисква да давате кратки отговори на въпроси и да говорите самостоятелно в продължение на една минута. Също така, от Вас се очаква да дискутирате теми или материали, като например снимки или възпроизведен текст, както в група, така и самостоятелно.

Ние от езиков център “Летера 99” ще съдействаме не само с подготовка и обучителен процес, но и чрез съдействие за явяването на самия изпит .