Подготовка за изпити и сертификати

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ И СЕРТИФИКАТИ

В Летера 99 можете да получите отлична подготовка за TOEFL iBT, IELTS или друг изпит по английски език за кандидастване във висши учебни заведения в България и чужбина. Успехът е гарантиран чрез провеждането на пробни изпити, които показват реалния Ви резултат и помагат в работата над по-слабите компоненти.

IELTS

IELTS е сертификат, който удостоверява нивото на английски на хиляди хора всяка година, като е признат от повечето университети и институции по света. Признава се до 2 години след полагането на изпита. Базиран е на две направления:

  • Academic – академичният модул е предназначен за хора, които се интересуват от висше образование в англоговоряща страна или курсове, провеждани на английски.
  • General – е основен модул за хора, които търсят кариерно развитие в англоговоряща страна или компания.


Самият изпит има за цел да провери различни умения на кандидатите, т.е. Слушане, Четене, Писане, Говорене. Слушане и Говорене са еднакви и за двете направления, докато Писане и Четене са с по-специални изисквания за академичното направление. Времето за отговаряне на всички въпроси е под 3 часа, което го прави по-кратък вариант на алтернативния TOEFL. Оценките са базирани на точкова система от 0 до 9, като повечето университети изискват резултат, надвишаващ 7,5.
TOEFL има три основни предимства: Той е най-широко приетият тест, най-популярният и удобен избор при кандидатстване в университет. TOEFL е най-уважаваният тест по английски в света, признат от повече от 9000 колежа и университети в над 130 държави. Тестът преценява важните умения, които са нужни в академична среда. Повечето университети взимат решение дали да приемат даден студент въз основа на резултата от TOEFL, тъй като всички включени въпроси и задачи са 100% академични.
Подобно на IELTS TOEFL включва Reading, Listening, Speaking, Writing. Продължителността на теста е около 4 часа, а максималният резултат е 120 точки (повечето университети изискват минимум 80 за прием в бакалавърска програма). Сертификатът е с валидност 2 години.

При нас имате възможност да се подготвите успешно за изпитите по Международната Езикова Рамка, както и за TOEFL, IELTS, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, Certificate of Proficiency in English, SAT, GRE, GMAT и други.

Certificate in Advanced English (CAE) е изпит за хора с високо ниво на английски език. Той е предназначен за тези, които могат устно и писмено да използват езика в професионална и социална обстановка. Сертификатът се радва на широко признание както в академичните, така и в бизнес средите.

За Вас ли е САЕ?

Можете ли …

  • да използвате ефективно английски в обучението и работата си?
  • да използвате английски уверено и гъвкаво?
  • да изготвяте добре оформени писмени работи, засягащи сложни и разнообразни теми?


Ако това отговаря на Вашите умения, значи CAE е точно за Вас.

Какво включва изпитът САЕ?

CAE се състои от 5 компонента:

Четене: 1 час и 15 мин. Продължава 1 час и 15 минути и съдържа 34 въпроса върху 6 различни текста. Текстовете са разнообразни и могат да включват статии във вестници или списания, доклади, реклами, брошури, писма, книги(художествена и специализирана литература), съобщения и др.

Писане: Разполагате с 1 час и 30 мин. за да напишете два кратки текста от по около 180 – 260 думи. От Вас се иска да демонстрирате, че можете да пишете стилово различни текстове, като например писма, доклади, есета, статии, предложения и др.

Употреба на езика: За 1 час трябва да отговорите на 50 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате познанията си относно английската граматика и Вашия речников запас.

Слушане: За 40 минути трябва да отговорите на 30 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате уменията си да разбирате говорим английски в различни ситуации, като например речи, презентации, интервюта, дискусии и радиопредавания.

Говорене: Тази компонента на изпита е с продължителност до 15 минути. В тази част на изпита, Вие ще се явите заедно с още един или двама други кандидати. От Вас се изисква да давате кратки отговори на въпроси и да говорите самостоятелно в продължение на една минута. Също така, от Вас се очаква да дискутирате теми или материали, като например снимки или възпроизведен текст, както в група, така и самостоятелно.

Всяка компонента има тежест 20% от общата оценка. Възможната крайна оценка е A, B, C, D или E. Кандидатите, които получат оценки A, B или C, се считат за успешно положили изпита и на тях бива издаден сертификат.

First Certificate in English (FCE) е изпит за хора, които ежедневно използват писмен и устен английски на ниво напреднали. Той е идеален за хора, които използват езика в работата или обучението си.

За Вас ли е FCE?
Можете ли….

  • да разбирате различни видове текст?
  • да си водите записки, докато някой говори на английски?
  • да водите разговор на различни теми?
  • да разбирате когато слушате радио или гледате телевизия на английски?


Ако това отговаря на Вашите умения, значи FCE е точно за Вас.

Какво включва изпитът FCE?
FCE се състои от 5 компонента:

Четене: Продължава 1 час и съдържа 30 въпроса върху 3 различни текста. Текстовете са разнообразни и могат да включват статии във вестници или списания, доклади, реклами, брошури, писма, съобщения и др.

Писане: Разполагате с 1 час и 20 мин. за да напишете два кратки текста от по около 120 – 180 думи. От Вас се иска да демонстрирате, че можете да пишете стилово различни текстове, като например писма, доклади, есета, имейли, къси разкази и др.

Употреба на езика: За 45 минути трябва да отговорите на 42 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате познанията си относно английската граматика и Вашия речников запас.

Слушане: За 40 минути трябва да отговорите на 30 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате уменията си да разбирате говорим английски в различни ситуации, като например интервюта, лекции, новини и съобщения.

Говорене: Тази компонента на изпита е с продължителност до 14 минути. В тази част на изпита, Вие ще се явите заедно с още един или двама други кандидати. От Вас се изисква да дискутирате теми или материали, като например снимки или възпроизведен текст, както в група, така и самостоятелно.

Всяка компонента има тежест 20% от общата оценка. Възможната крайна оценка е A, B, C, D или E. Кандидатите, които получат оценки A, B или C, се считат за успешно положили изпита и на тях бива издаден сертификат.