Летера 99

Екипът на Летера 99 е винаги на Ваше разположение!
За повече информация или заявка, можете да се свържете с нас ТУК!

Подготовка за сертитикати Cambridge за деца

Какво представляват изитите за детски сертификат на Кеймбридж?

Това са изпити, които се организират от Cambridge University и са специално разработени за деца, изучаващи английски като чужд език. Тези изпити биват три вида:

  • Starters

На този изпит се явявят деца, които са покрили първата половина на ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка.Тестът трае около 45 минути и обхваща четирите езикови умения четене, писане, слушане и говорене. Писмените работи биват проверявани в самия Cambridge University, от където в последствие пристига и сертификатът на Вашето дете.

  • Movers

На този изпит се явяват деца, които са покрили втората половина на ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка. Тестът трае около 60 минути и обхваща четирите езикови умения четене, писане, слушане и говорене. Писмените работи биват проверявани в самия Cambridge University, от където в последствие пристига и сертификатът на Вашето дете.

  • Flyers

На този изпит се явяват деца, които са покрили ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка. Тестът трае около 75 минути и обхваща четирите езикови умения четене, писане, слушане и говорене. Писмените работи биват проверявани в самия Cambridge University, от където в последствие пристига и сертификатът на Вашето дете.

ЗАЩО е полезно детето Ви да се яви на изпит за детски сертификат на Кеймбридж?

Cambridge University е една от най-престижните обучителни институции в света. Сертификатите за нива Starters, Movers и Flyers са международно признати и са специално разработени да тестват обективно знанията на деца от всички краища по света,които изучават английски като чужд език, т.е. са универсално средство за оценяване.

Получавайки сертификат за Starters, Movers или Flyers, децата получават признание от външен, обективен източник, тъй като изпитните работи биват изпращани за проверка в университета Кеймбридж.

Всяко дете, явило се на изпитите на Кеймбридж, получава сертификат!

Явяването на изпити с подобен формат допринася за самоувереността на децата и подготовката им за по-нататъшно явяване на изпити, от които ще зависи тяхното висше образование. Бидейки вече запознати с изпитната обстановка, децата имат самоувереност и спокойствие, от които пряко зависи постигнатият резултат. Практиката е показала, че деца, явявали се като малки на изпитите за детски сертификати на Кеймбридж, в последствие по-лесно и успешно биват приемани в университети у нас и по света.

Ние от езиков център “Летера 99” ще съдействаме не само с подготовка и обучителен процес, но и чрез съдействие за явяването на самия изпит на Вашето дете.

Заповядайте при нас и изберете своето ниво  и начин на обучение!Само при нас имате възможност да изберете по какъв начин да се обучавате в удобно за вас време!